بدون دیدگاه آوریل 13, 2020 مهدی

دراین کتابچه «نهادینه سازی فرهنگ صحیح اشتغال در جوانان» را مورد بررسی قرار می‌دهیم

فصل اول: شاخصه های کار خوب

شغلی خلاقانه است که شاغل آن فردی خلاق باشد. فرد خلاق نیز فردی است که دارای ویژگی های زیر باشد :

  1. دارای تفکر خلاق باشد ؛ تفکر خلاق تفکری است که سیال و انعطاف پذیر و مبتکرانه است.
  2. دارای امید و آرامش باشد.
  3. پشتکار داشته باشد و در تحمل ناملایمات از ظرفیتی بالا برخوردار باشد.
  4. کنجکاو و متمرکز و علم اندوز باشد.

اینکه یکی از مولفه های شغل خوب ، خلاقانه بودن آن است از این جهت است که انسان دارای روحیه کمال طلبی است و نیل به کمال جز با خلاقیت ممکن نمی باشد و اگر شغل او خلاقانه نباشد روحیه او دچار خمودگی و کسلی می شود.خمودگی و کسلی نیز در نیز اسلام نکوهش شده است.

فصل دوم : نهادینه سازی فرهنگ صحیح اشتغال

گروه های همسالان

«مهم ترین ابزار تاثیر گروه های همسالان بر اعضای خود ، هنجارها و ارزش های پذیرفته شده گروه است و اعضاء برای کسب مقبولیت بین اعضای دیگر و طرد نشدن از آن به اجبار یا از روی تمایل خود را همرنگ اعضای گروه می کنند؛ بنابراین در اینجا نیز مهمترین مکانیزم نهادینه سازی رفتار ، همان مکانیزم هنجاری است».

«البته در بین اعضای گروه افرادی یافت می شوند که از نظر رفتاری می توانند به عنوان رهبر فکری و الگوی سایر افراد به حساب بیایند ، نقش این گونه افراد نیز می تواند به عنوان یک مکانیزم هنجاری بسیاری از رفتارها و ارزش ها را بین اعضاء نهادینه و تقویت کند».

رسانه های جمعی

«رسانه های جمعی با دارا بودن کارکرد های مهمی همچون اطلاع رسانی ، آموزش ، سرگرم سازی و به ویژه فرهنگ سازی  و ترویج الگوهای رفتاری ، نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند».

«به اعتقاد دانشمندان علوم اجتماعی، یکی از ابزار های موثر و مفید در زمینه آگاهی بخشی و شناساندن ارزش‌ها

و هنجارهای حاکم بر جامعه، رسانه‌های جمعی هستند، به گونه‌ای که آنها را در ردیف عوامل شخصیت ساز

قرار داده‌اند و براین باورند که رسانه‌های جمعی می‌توانند هنجارهای اجتماعی را تقویت یا تضعیف سازند»

فرهنگ صحیح اشتغال در جوانان