بدون دیدگاه می 8, 2020 محسن فرجی

پوسترهای طراحی شده به صورت عمودی با موضوع «اقتصاد جوان و جهاد محور» در ادامه ارائه می‌شود

تشنگی برای جوانان

اقتصاد جوان و جهاد محور

استفاده از منابع

اقتصاد جوان و جهاد محور

عبور از موانع

اقتصاد جوان و جهاد محور

منبع خلاقیت

اقتصاد جوان و جهاد محور

دانش و جوان

اقتصاد جوان و جهاد محور