بدون دیدگاه می 22, 2020 محمد رضا حیدری

خرید کالای ایرانی و کمک به جهش تولید در داخل کشور
افزایش ثروت ملی و پشتیبانی از کارگر ایرانی برای پیشرفت و افزایش خلاقیت و کیفیت
ترویج تولید ملی:

بیشتر:
پوستر مدیریت ایده آل
موشن جوان و انتظار

دانلود با لینک مستقیم