بدون دیدگاه می 23, 2020 محمد خسروی

مثل زمان جنگ تلاش بی وقفه برای ایجاد اشتغال، شب و روز و اول و آخر هفته نداریم
امروز تلاش برای ایجاد اشتغال باید همانطور باشد،
جوان باید بتواند از نیروی خود برای پیشرفت کشور و زندگی خود استفاده کند.
تلاش بی وقفه برای ایجاد اشتغال:

بیشتر:
عکس نوشته راه های فرهنگی جهت مقابله با کرونا
پوستر مدیریت ایده آل در اقتصاد

دانلود با لینک مستقیم