بدون دیدگاه می 25, 2020 محمد خسروی

ما باید عادت کنیم، فرهنگ کنیم برای خودمان، یک فریضه بدانیم برای خودمان
که هر کالایی که مشابهه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به اون هست،
اون کالا را از تولیدات داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جد پرهیز کنیم؛
در همه زمینه ها در مصارف روزمره و مصارف عمده تر و مهم تر
استفاده از تولیدات داخلی:

بیشتر:
عکس نوشته های مقابله فرهنگی با کرونا
کلیپ رویکرد جهادی در اقتصاد

دانلود با لینک مستقیم