بدون دیدگاه می 25, 2020 محمد خسروی

به تربیت نیرو به خصوص در صنایع دانش بنیان بایستی خیلی اهمیت داد.
در بعضی از بخش های خوشوقتانه این کار شده، در بخش انرژی هسته ای ما اطلاع داریم
در بخش رویان ما اطلاع داریم از نزدیک که تربیت نیروی ماهر، نیروی کارآمد،
نیروی دانشمند و محقق انجام گرفته، این رو باید در بخش های مختلف بهش توجه کرد.
تربیت نیروی کارآمد:

بیشتر:
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
کلیپ رهبری در موضوع استفاده از تولیدات داخلی

دانلود با لینک مستقیم