بدون دیدگاه می 26, 2020 محمد خسروی

اگر کسی بتواند زمینه کار را فراهم کند، یک عبادت انجام داده است.
انسانی که کار ندارد، اشتغال ندارد، یک استعداد مخفی خداداده را راکد گذاشته.
وقتی شما این انسان رو مشغول کار می‌کنید این چشمه که از او استفاده نمیشد به جریان می‌ندازید.
پس اشتغال آفرینی هم جنبه اقتصادی بزرگی دارد هم جنبه انسانی خیلی والایی دارد
اهمیت کارآفرینی:

بیشتر:
مقابله فرهنگی با کرونا
تربیت نیروی کارآمد

دانلود با لینک مستقیم