بدون دیدگاه ژوئن 10, 2020 محمد خسروی

کلیپ های صوتی تولیدی در موضوع اشتغال و راه‌های جهش تولید،

در فایل زیر قابل دسترسی می‌باشد.

بیشتر:

کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان

مدیریت مصرف