بدون دیدگاه ژوئن 13, 2020 محمد خسروی

مستند جهش تولید: استقلال یک کشور وابسته به کار است.
هیچ کشوری و هیچ ملتی با بیکاری و تن پروری به جایی نخواهد رسید.
آنجا که ذهن انسان کار می‌کند و فکر انسان کار میکند و بازوی انسان کار میکند
و همت و اراده انسان کار میکند، آن است که انسان را؛ فرد و جامعه را رشد میدهد.
جوان ها از فرصت استفاده کنید، امروز فرصت برای شما هست که بتوانید آینده کشورتان را بسازید.
امروز شما در امنیت هستید، در آرامش اید، توانایی دارید، تشویق میشوید،
این را قدر بدانید و از فرصت استفاده کنید.

بیشتر:
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
فیلم کوتاه دیه

«مستند جهش تولید»

دانلود با لینک مستقیم