بدون دیدگاه فوریه 6, 2022 جواد اکبری

معیار های یک همکار ایده آل چیست؟ روش های جذب نیرو را در اینفو زیر ببینید.

روش های جذب نیرو

ملاک های همکار آینده شما

روش های جذب نیرو
ملاک‌های همکار ایده آل

1. دلسوز
همکار باید نسبت به جامعه هدف دلسوزی داشته باشد و درد آن ها را درد خود بداند در غیر اینصورت انگیزه کمتری خواهد داشت.

2. صبور
کارآفرینی اجتماعی با مشکلات بسیاری رو به رو است، صبر عنصر لازم همکاری است.

3. متعهد
بدون تعهد و مسئولیت پذیری همکار مناسبی برای حل معضل و پیشرفت در کسب و کار انتخاب نکرده اید.

4.خبره
باید در کار خودش متخصص باشد و گرنه در مسیر همکاری با او در حل معضل نفعی نخواهید برد.

5.معتقد به اسلام
افراد معتقد نسبت به غیر معتقد ها تعهد، صبر، دلسوزی و همیاری بیشتری دارند، البته اعتقاد همراه عمل نه صرف زبانی

6.باورمند به راه حل
اگر شخص همکار به نتیجه بخش بودن راه حل اعتقاد نداشته باشد کم انگیزه بوده و با کوچکترین مشکل پا پس می کشد.

ابزارها و روش های جذب نیرو

1. آگهی استخدامی
برخی از فعالیت های کارآفرینی اجتماعی نیازمند کارمندان دارای دریافتی است. برای جذب آن ها می توان اگهی استخدامی منتشر کرد.

2.چهره به چهره
برخی افراد توانمند هستند که شما به همکاری آن ها نیازمندید. از روش چهره به چهره برای جذب آن ها بهره ببرید.

3.فراخوان عضو جهادی
می توان برای بهره بردن از ظرفیت جهادی ها برای حل معضلات فراخوانی برای جذب آن ها در مجموعه منتشر کرد.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی