بدون دیدگاه فوریه 14, 2022 جواد اکبری

انواع ارتباط کارآفرین با سازمان های تخصصی را در اینفوی زیر مشاهده نمایید.

ارتباط کارآفرین با سازمان های تخصصی

ارتباط کارآفرین با سازمان های تخصصی:

برخی سازمان ها:
1.انجمن حامیان قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی:
از جمله اهداف این انجمن توسعه فرهنگ و ترویج فعالیت های مرتبط و منجر به کارآفرینی است.

2.مجتمع آموزش نیکوکاری رعد:
فعالیت های این انجمن به صورت تخصصی به معلولان توان یاب و اشتغال آن ها اختصاص دارد.

3.موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (علیه السلام):
از اهداف این موسسه خیریه ایجاد مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اشتغال با استفاده از برنامه ها و عملکرد‌های بین المللی است.

4.انجمن کسب و کار ایران:
هدف این انجمن ترویج مدریت اسلامی و ارتقاء سطح علمی و مهارت های کاربردی مدیران است.

محاسن:
1.همه جانبه نگری:
با تخصصی بودن کشف راه حل امکان همه جانبه نگری به معضل و مسائل پیرامون آن و کشف راه حلی عملی بیشتر است.

2.امکان تعریف پروژه مشترک:
می توان با برخی از این سازمان ها برای مرحله اقدام و عمل پروژه مشترک تعریف کرد.

3.سرعت در رسیدن راه حل:
به جهت تخصصی بودن کشف راه حل سرعت رسیدن به راه حل افزایش پیدا می کند و سرعت انجام کار در حل معضل بسیار مهم است.

معایب:
1.امکان عدم کنش کارآفرین در کشف راه حل:
ممکن است کارآفرین با اعتماد به این موسسات خود از فرایند کشف خارج شده و در مرحله اقدام و عمل با ریزه کاری ها آشنا نباشد.

2.امکان دریافت راه حل های تکراری:
خلاقیت در راه حل ها یک امتیاز محسوب می شود. این سازمان ها ممکن است به جهت کارآزموده بودن برخی راه حل ها تنها آن ها را پیشنهاد دهند.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی