کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان قم

توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان قم را یه صورت خلاصه در عکس نوشته زیر مشاهده نمایید. توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان قم اگر بخواهیم کارآفرینی اجتماعی در استان ما توسعه پیدا کند باید کارآفرینان توانمندی را پرورش داد.درکنار آن باید فرهنگ کارآفرینی را در سطح استان ایجاد کرد در این صورت است که می توان […]

راهکارها و معضلات کارآفرینی اجتماعی

راهکارها و معضلات کارآفرینی اجتماعی را در عکس نوشته های زیر مشاهده نمایید. 1.روش تحقیقات میدانی در کارآفرینی اجتماعیبررسی گسترده جامعه هدف: در این شیوه تمامی جامعه هدف به صورت فراگیر و خانه به خانه با عملیات آمار گیری و تکمیل پرسشنامه بررسی می‌شود. ارتباط محلی و شغلی: در برخورد های کاری با محلی با […]

ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی

ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی را در عکس نوشته های زیر مشاهده نمایید. ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی: کسب و کار اجتماعی زمانی موفق است که هم در بعد اقتصاد و هم در حل معضل اجتماعی موفق باشد.با موفقیت در یکی از حل آسیب های بعد دیگر غافل نشوید. همکار شما […]