کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

منابع تحقیقاتی مربوط به اشتغال

در این فایل، محتوایی که در جریان پروژه به دست آمده را ارائه می‌کنیم، که در واقع نقش پشتیبانی محتوایی برای تولیدات این پروژه را ایفا می‌کنند. منابع تحقیقاتی مربوط به اشتغال: این فایل شامل 4 بخش می‌باشد:1. بانک عناوین کتب و مقالات قابل استفاده در موضوع «اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال جوانان»2. ارزشیابی بانک عناوین […]

کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان

این کتاب به کوشش فعالین جبهه فرهنگی صبح قریب تدوین شده است. کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان فهرست مطالب مورد بحث در «کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان» کارآفرینی اجتماعی نمونه‌هایی از کارآفرینی اجتماعی در ایران و جهان — بانک گریمان و شرکت BRAC در بنگلادش— سازمان خیریه محک (ایران)— شرکت طراحی […]