کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

معضل بافت فرسوده در شهر قم

موضوع معضل بافت فرسوده در شهر قم را در اینفوی زیر مشاهده کنید. معضل بافت فرسوده در شهر قم: آسیب ھای بافت فرسوده: 1.شھر مقدس قم، قدمت بسیاری دارد به ھمین جھت بخشی از بافت مسکونی این شھر نیز، بسیار فرسوده شده است. با وجود این بافت ھای فرسوده، ارائه خدمات شھری به سختی صورت […]

مستند کوتاه حیان، روستای فوجرد

کاری که ما داریم انجام می‌دیم فرآوری، کشت و فروش،در واقع سعی کردیم زنجیره فروش رو تکمیلش کنیم و کار رو دست دلال ندیم.این کاریه که اکثر روستایی ها انجام نمیدن.چون معمولا توی قالب روستایی نمیشه و هر کدوم سختی های خودش رو داره. بیشتر:کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانمستند با سلام

مدیریت ایده آل

چند پوستر در موضوع «مدیریت ایده آل» درادامه تقدیم می‌شود مدیریت معاش و پیشرفت برنامه ریزی و مدیریت ارزیابی مراقبت از ایده‌های خوب حقوق زنان و مردان استقلال اقتصادی زنان کشاورزی سرمایه و اشتغال جهانگردی مادر شاغل بیکاری

توسعه گردشگری

در این کتابچه در ابتدا پیددرآمدی درباره صنعت گردشگری، ارزش، ضرورت و قدرت آن ارائه شده؛ سپس به راهکار های توسعه گردشگری پرداخته شده است در کشورهای در حال توسعه به هنگام طراحی و تدوین سیاست های کلان برنامه های کشورها، به توریسم به عنوان ابزاری موثر در روند توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توجه […]