کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

افزایش مرغوبیت کالای داخلی

ما باید کاری کنیم که کالای ایرانی در نظر مصرفت کننده ایرانی و غیر ایرانی، به عنوان یک کالای مناسب و استاندارد باشد.افزایش مرغوبیت کالای داخلی: بیشتر:موشن دوئل انسان و ویروسپوستر نکات کارآفرینی و اشتغال جوان

تقویت تولید ملی

صاحبان سرمایه در کشور، فعالیت های تولیدی را ترجیح بدهند بر کارهای دیگرتقویت تولید ملی: بیشتر:کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال جوانانکلیپ توسعه مهارت‌های فنی حرفه‌ای

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت

در اینجا چهار پوستر تولید شده از بیانات رهبری در زمینه اشتغال، پیشرفت، امید و رکود ارائه می‌شود. سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت: مسئله واردات بی رویه و بی منطق ضرر بزرگی است… 2. فصل جهش 3. امید و حرکت 4. رکود و مشکلات کار 13 خصوصیت کارافرینان موفق