کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

چالش‌های پیش روی کارآفرینی

کتابچه «چالش های پیش روی کارآفرینی : به ویژه کارآفرینی اجتماعی» هم اکنون پیش روی شماست./ «چالش‌های پیش روی کارآفرینی» تشکیل دادن تیم برنامه ریزی از افراد موفق  اطمینان داشته باشید که تیم برنامه ریزی شما متشکل از مربیان و کارآفرینان موفقی است که در ساخت کسب و کارهای کوچک و یا متوسط خود به […]