کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

توسعه مهارت‌های فنی حرفه‌ای

توسعه مهارت های فنی حرفه ای در کنار تولید علم و تلاش همگانی و جهاد برای اقتصاد کشور، می‌تواند جهش تولید را رقم بزند (فنی حرفه ای ، علمی کاربردی ، صنعت و دانشگاه)توسعه مهارت‌های فنی حرفه‌ای: بیشتر:پوسترهای حل مشکلات اقتصادی از بیانات رهبریموشن دوئل انسان و ویروس

ترکیب علم و صنعت

پوسترهای تولیدی ما با محوریت «ترکیب علم و صنعت» در ادامه ارائه می‌شود اقتصاد دانش بنیان صنعت و دانشگاه افزایش کیفیت می‌توانید کتاب تولیدی ما با عنوان «اصلاح فرهنگ نگرش استغال جوانان» را در اینجا ملاحظه کنید چگونه اطلاعات مربوط به کسب و کار را تحلیل کینم؟