کار و کار

فرهنگ اشتغال

بدو کارآفرینی

مطالعه بیشتر

آخرین مطالب

زیرساختها و ظرفیت‌های اشتغال

چهار پوستر در موضوع «زیرساختها و ظرفیت‌های اشتغال» ببینید شادابی جوانی گردشگری کشاورزان و زمین مجموعه‌ های تلاشگر

ظرفیت‌ها و فرصت‌های اشتغال در کشور

در این کتابچه به «ظرفیت ها و فرصت های کشور برای بالندگی از منظر رهبر انقلاب» می‌پردازیم: آمادگی کشور برای یک جهش عظیم به سوی پیشرفت ظرفیت‌ها و فرصت‌های اشتغال در کشور / ما امروز آماده‌ی جهش در پیشرفتیم. مسئله‌ی ما امروز فقط مسئله‌ی حرکت به جلو نیست. شرائط کشور به گونه‌ای شده که این […]