کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

افزایش مرغوبیت کالای داخلی

ما باید کاری کنیم که کالای ایرانی در نظر مصرفت کننده ایرانی و غیر ایرانی، به عنوان یک کالای مناسب و استاندارد باشد.افزایش مرغوبیت کالای داخلی: بیشتر:موشن دوئل انسان و ویروسپوستر نکات کارآفرینی و اشتغال جوان

کیفیت ضامن فروش کالا

بیانات رهبری در قالب کلیپ تصویری درباره افزایش کیفیت تولید داخلکمپانی های قوی ، آینده نگری ، کار خوب کردن ، اطمینان مشتری ، استفاده از تولیدات داخلی ، کیفیت ضامن فروش کالا ، تولید با کیفیتهمه را در این کلیپ ببیندیکیفیت ضامن فروش کالا بیشتر:نقاشی کارتنی کارگر و کالای ایرانیاینفو گرافی باورهای دینی جهت […]

ترکیب علم و صنعت

پوسترهای تولیدی ما با محوریت «ترکیب علم و صنعت» در ادامه ارائه می‌شود اقتصاد دانش بنیان صنعت و دانشگاه افزایش کیفیت می‌توانید کتاب تولیدی ما با عنوان «اصلاح فرهنگ نگرش استغال جوانان» را در اینجا ملاحظه کنید چگونه اطلاعات مربوط به کسب و کار را تحلیل کینم؟