بدون دیدگاه آوریل 10, 2020 مهدی

بروشور: کارآفرینی اجتماعی/ در بخش کارآفرینان، کلیپی داریم تحت عنوان هدف همیشه سودآوری نیست، این بروشور هم جهت با همون کلیپه، اگر قدرتِ اقتصاد به فکر نیازهای انسانی و اجتماعی نباشه، اگه کارآفرینان مسئولیت پذیر نباشن، امور اجتماعی و فرهنگی راکد خواهند موند.

تعهد در برابر هم نوع به احتمال زیاد آن چیزی است که امروزه از آن به «انسانیت» تعبیر می شود. فعالیت ها و نوآوری هایی که به صورت عمده در سطح ایران و جهان صورت می گیرد بیشتر رنگ و بوی تجاری دارد و به هدف دست یابی به سود مادی است؛ اما زمانی که جهت گیری این فعالیت ها رنگ بوی انسانی به خود بگیرد و در جهت اهداف فرهنگی و اجتماعی حرکت کند، کارآفرینی اجتماعی متولد می شود.

بروشور: کارآفرینی اجتماعی

فایل 4 بروشور تولید شده در این موضوع، در ادامه در دسترس شماست

کمتر از سه دهه از پیدایش ادبیات کارآفرینی اجتماعی می گذرد، اما صاحب نظران توانسته اند در این مدت به ارائه رویکردها، | تعاریف و مفاهیم و نوع بندی گوناگونی از کارآفرینی اجتماعی بپردازند. کارآفرینی اجتماعی یکی از ویژگی های بنیادین سازمانها و نهادهای غیرانتفاعی موفق، برای ایجاد ارزش اجتماعی است. در تعریفی دیگر کارآفرینی اجتماعی عبارت است از جستجو برای شناسایی فرصت هایی که به تاسیس سازمان های اجتماعی جدید و نوآوری مستمر در آنها منجر می شود.

مفهوم کارآفرینی اجتماعی از تعاملات انسانی و کنش و واکنش بشری نشأت گرفته است. با توجه به این که اغلب موسسات اجتماعی با بازدهی پایین و عدم کارایی مواجه اند و بسیاری از فعالیتهای بشر دوستانه از انتظارات و برنامه های دولت به دور مانده اند، ضروری است که کارآفرینان به مسائل اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند.

کارآفرینان اجتماعی نیازمند به توسعه و گسترش طرح ها و مدل های جدید برای قرن حاضر هستند.

کارآفرینی اجتماعی پدیده ای نو و جدید نیست، بلکه کارآفرینی از زمان پیدایش موسسات و بنگاه هایی که به رسمیت شناخته شده اند مطرح شده و کارآفرینان روش های کارآمد و موثری را برای اجرای ماموریت های خود جست و جو کرده اند.

اکثر کارآفرینان اجتماعی با سازمان های غیرانتفاعی جهت کسب سود و درآمد شروع به کار می کنند

و صاحب کار و سرمایه نیز با جذب آنان مسئولیت اجتماعی خود را به کارآفرینان اجتماعی واگذار می کنند.

بروشور: کارآفرینی اجتماعی