بدون دیدگاه آوریل 10, 2020 مهدی

در این کتابچه یازده مورد از مشخصه‌های کارآفرین اجتماعی نمونه توضیح داده شده است.

بهروری ۲۰۰٪ از منابع و امکانات موجود

آقای پال هاکن در کتاب خود با عنوان محیط کسب و کار ابراز می دارد که همواره باید با نیمی از منابع موجود بتوان دو برابر بازدهی مورد انتظار را به دست آورد.

به منظور رسیدن به این نقطه نظر باید از نگرش بوداییها در مواجهه با چالشها تبعیت کرد. این نگرش که با عنوان «ذهن مبتدی» خوانده می شود، نوعی از تفکر است که نسبت به مسائل بازه هوشیار و آزاد از هرگونه تعصب می باشد.

در واقع این نگرش همان موردی است که تورستن وبلر به عنوان ناتوانی اکتسابی» معرفی کرده است.

امروزه راههای زیادی برای راهنمایی و ایجاد انگیزش در دسترس ما قرار دارند.

برای مثال، پیش از معرفی فرضه های کوچک، بانکدارها بر این تصور بودند که وامها باید بصورت تک تک و با ضمانت جبرانی دوگانه ارائه شوند که این شامل افراد فقیر نمی شد.

پیش از ارائه درمان مستقیم و کنترل شده مرض سل و ویروس ایدز توسط پال فارمر و همکارانش،

افراد کمی باور داشتند که بتوان این بیماریها را بین افراد فقیر کشورها با موفقیت مدیریت کرد

بدون ریسک خطر کردن !

 رایج ترین تصور غلط درباره ی کارآفرینان این است که آنها ریسک پذیری را دوست دارند.

دیوید مک کلندا هنگامی که برای کتاب برجسته ی خود، (achieving Society The)، پژوهش می کرده

دریافت که کارآفرینان آن زمان که معتقد بودند عامل تعیین کننده موفقیت به جای شانس، مهارت است، مجذوب چالش ها می شوند.

از نظر او کارآفرینان قمارباز نیستند. در واقع، آنها تا بینهایت پیش می روند تا ریسکها را از میان بردارند

یا به حداقل برسانند، و برای افزایش شانس موفقیت با دقت و زحمت به دنبال اطلاعات هستند.

اما آنها معمولا شانس موفقیت خود را دست بالا می گیرند،

به همین دلیل است که دیگران آنها را ریسک پذیر می بینند

مشخصه‌های کارآفرین اجتماعی نمونه