بدون دیدگاه آوریل 11, 2020 مهدی

حقوق کاربردی برای اشتغال: دراين کتابچه بنا را براين داريم كه پيرامون اشتغال از درون مواد حقوقي مطالبي را بيان كنيم؛ اين مطالب صرفا موضوع ايجاد اشتغال را در بر ندارند بلكه به صورت گزينشي و در مباحث مختلف ذيل اشتغال بيان شده اند و به صورت چند ماده متفرقه بيان مي شوند كه ان شاءالله شيوه تفكردر مسائل حقوقي-اقتصادي را به ما بياموزند.

قانون اساسي

اصل 44 قانون اساسي يكي از اصول مهم در زمينه اقتصاد و اشتغال هاي خصوصي است به گونه اي كه براي اين اصل سياست هاي كلي و برنامه هايي چيده شده و حتي در همين راستا قوانين و مقرراتي نيز تصويب شده است؛ اصل 44 معروف به اصل خصوصي سازي است يعني انتقال مالكيت از دولت به مردم براي ايجاد عدالت اجتماعي و كوچك شدن دولت براي مديريت و اداره بهتر؛

حال از بحث هاي تئوري در اين زمينه كه بگذريم؛ در اين نوشتار در صدد اين هستيم كه به اشتغال وسرمايه گذاري هايي كه از اين راه امكان دارد بپردازيم:

درقسمتي از اصل 44 ذكر شده است كه نظام اقتصادي 3 بخش است:

دولت، تعاوني، خصوصي

درحال حاضر به 2 قسمت اول كاري نداريم و سراغ قسمت3 مي رويم

يعني مالكيت خصوصي؛ كه خود به چند بخش تقسيم مي شود:

كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت، خدمات

كشاورزي و دامداري كه كاملا واضح هستند.كشاورزي به عمليات كاشت داشت و برداشت محصولي گويند؛ مانند ميوه جات و غيره.

دامداري نيز به پرورش حيواني براي استفاده از آن يا منافع آن.

در صنعت منظور توليد و مونتاژ چيزي است مانند صنعت نساجي يا صنعت فولاد وغیره.

تجارت به فعاليت هايي گفته مي شود كه غير از موارد بالا باشد

و با خريد و فروش كسب سرمايه مي كند؛ مانند بازرگاني و صادرات و واردات؛

یک کلیپ درباره شروع کسب و کار از ما ببینید.