بدون دیدگاه آوریل 11, 2020 محمد رضا حیدری

در این کتابچه به «ظرفیت ها و فرصت های کشور برای بالندگی از منظر رهبر انقلاب» می‌پردازیم:

آمادگی کشور برای یک جهش عظیم به سوی پیشرفت

ظرفیت‌ها و فرصت‌های اشتغال در کشور / ما امروز آماده‌ی جهش در پیشرفتیم. مسئله‌ی ما امروز فقط مسئله‌ی حرکت به جلو نیست. شرائط کشور به گونه‌ای شده که این ملت میتواند یک حرکت عظیم، یک جهش در پیشرفت برای خودش به وجود بیاورد.

چرا؟ اولاً زیرساختهای زیادی آماده شده؛ علم در کشور بالا رفته؛ مدیریتهای قوی به وجود آمده است.

یکی از مشکلات ما در گذشته‌ها، نبودن مدیریتهای قوی و سالم در کشورمان بوده.

امروز ما تجربه‌ی یک مدیریت انقلابىِ قوىِ سی ساله داریم. پس این یک زیرساخت است.

زمینه‌های کار فراهم شده است؛ امید به پیشرفت زیاد شده است.

وقتی می‌آیند می‌گویند ما داروئی را در کشور ساختیم که همه‌ی دنیا به آن احتیاج دارند،

همه‌ی دنیا هم به آن مبتلا هستند، هیچ کدام از مراکز علمی دنیا هم هنوز آن دارو را نتوانستند بسازند،

ما توانستیم بسازیم، این خب، امید میدهد به جوان ما.

وجدان کاری، امتیاز کارگر ایرانی

جامعه‌ی کارگری کشور ما یک امتیاز دیگری دارد که در اغلب کشورها نیست – شاید در بعضی از جاهای دیگر هم بوده است، ما اطلاعی نداریم؛

اما در کشور خودمان این را به چشم دیدیم – و آن این است که جامعه‌ی کارگری ما در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است؛

نشان داد که از بقیه‌ی قشرهای کشور اگر جلوتر نیست – که به احتمال زیاد از بقیه جلوتر هم هست – لااقل در صفوف مقدم است.

در دوران انقلاب، کارگرها نقش ایفاء کردند. بخصوص در دوران دفاع مقدس،

کارگران از همه‌ی نقاط کشور، به شیوه‌های گوناگون به این آزمایش بزرگ ملت ایران پشتیبانی رساندند؛

جانشان را، تنشان را، کارشان را در خدمت دفاع مقدس قرار دادند و صدق و صفای خودشان را ثابت کردند.

این هم امتیاز دیگر جامعه‌ی کارگری ماست

ظرفیت‌ها و فرصت‌های اشتغال در کشور