بدون دیدگاه آوریل 14, 2020 محمد رضا حیدری

این کتاب به کوشش فعالین جبهه فرهنگی صبح قریب تدوین شده است. کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان

فهرست مطالب مورد بحث در «کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان»

کارآفرینی اجتماعی

نمونه‌هایی از کارآفرینی اجتماعی در ایران و جهان

— بانک گریمان و شرکت BRAC در بنگلادش
— سازمان خیریه محک (ایران)
— شرکت طراحی نور (آمریکا )

کارکردهای سازمان های اجتماعی

— مدیریت مالی کارامد در مقایسه با سازمان های خیریه در نتیجه بهروری بیشتر
— ایجاد فضایی مناسب جهت آزمایش و پردازش ایده های گوناگون پیرامون مشکلات اجتماعی و حل کردن آنها
— کمک رسانی به ارگان های دولتی برای تغییر با توجه به ازدیاد مشکلات

مشخصه های کارآفرین اجتماعی نمونه

— قرض الحسنه: مدل اسلامی – ایرانی تامین مالی کسب و کار اجتماعی
— روحیه نیازمندی به موفقیت
— کنترل داشتن بر منبع درونی
— بدون ریسک خطر کردن !
— توانایی شاد بودن در موفقیت ها
— تعهد، ایمان و فروتنی و البته پذیرش خطا
— فراهم سازی فضا برای آزمون و خطای استعدادهای گوناگون و مدیریت صبورانه افراد
— بهره وری ٪2۰۰ از منابع و امکانات موجود
— فردگرایی بالا
— صداقت
— دلبستگی و شور و شوق

چالش های پیش روی کارآفرینی؛ به ویژه کارآفرینی اجتماعی

— تشکیل دادن تیم برنامه ریزی از افراد موفق
— انعطاف پذیری
— وجود قوانین مانع و دشوار کننده
— رعایت نشدن حق کپی رایت در کشور
— نبود بستر توزیع برای عرضه تولیدات بخش خصوصی
— عدم فهم کار سازمان های اجتماعی
— فرهنگ غلط
— تربیت نادرست زمینه ساز فرهنگ غلط در کشور

— فرهنگ شتاب زدگی
— فرهنگ موکول کردن کار به بعد از اتمام تحصیلات
— رشد بی رویه شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم در برابر منافع عمومی
— مورد حمایت قرار نگرفتن سازمان های اجتماعی مردم نهاد
— حفظ ثبات تا به نتیجه رساندن ایده
— خط مبنای امنیتی و نظم اجتماعی زیرساخت ضروری کارآفرینی اجتماعی
— دشواری تامین مالی سازمان های اجتماعی در مقایسه با کارآفرینی تجاری
— منتهی شدن عدم نظارت سرمایه گذاران بر عملکرد سازمان اجتماعی تحت حمایت به نتایج ضعیف و ناموفق

— دشواری اندازه گیری نتایج فعالیت های اجتماعی و میزان موفقیت آن ها با توجه به بازدهی بلند مدت آنها
— تغییر نگرش، بزرگ ترین چالش سازمان های اجتماعی