بدون دیدگاه می 16, 2020 محمد خسروی

محتوای این طرح در سایت «کار و کار» و «روشنگر» هم ‌جهت با شبکه‌های اجتماعی «کار و کار» ارائه شده و با اهداف زیر فعالیت می‌کند: (تیزر کار و کار)

• اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال جوانان
• • معرفی کارآفرینان
• • پیشنهادها و آموزش های کارآفرینان
• • الگوبرداری از کارآفرینان
و….

دانلود با لینک مستقیم