بدون دیدگاه می 22, 2020 محمد خسروی

صاحبان سرمایه در کشور، فعالیت های تولیدی را ترجیح بدهند بر کارهای دیگر
تقویت تولید ملی:

بیشتر:
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال جوانان
کلیپ توسعه مهارت‌های فنی حرفه‌ای

دانلود با لینک مستقیم