بدون دیدگاه می 22, 2020 محمد خسروی

بیانات رهبری در قالب کلیپ تصویری درباره افزایش کیفیت تولید داخل
کمپانی های قوی ، آینده نگری ، کار خوب کردن ، اطمینان مشتری ،
استفاده از تولیدات داخلی ، کیفیت ضامن فروش کالا ، تولید با کیفیت
همه را در این کلیپ ببیندی
کیفیت ضامن فروش کالا

بیشتر:
نقاشی کارتنی کارگر و کالای ایرانی
اینفو گرافی باورهای دینی جهت مقابله با بیماری

دانلود با لینک مستقیم