بدون دیدگاه می 23, 2020 محمد خسروی

سرمایه گزاران داخلی نبست به تولید ملی اهمیت بدهند به این معنا که بهره وری را افزایش دهند.
یعنی از امکانات موجود حداکثر استفاده را بکند و تدبیر کند و هزینه تولید را کم کند.
استفاده حداکثری از امکانات موجود

بیشتر:
اینفو سلامت در اسلام
کلیپ تقویت تولید ملی

دانلود با لینک مستقیم