بدون دیدگاه می 23, 2020 محمد خسروی

ما باید کاری کنیم که کالای ایرانی در نظر مصرفت کننده ایرانی و غیر ایرانی،
به عنوان یک کالای مناسب و استاندارد باشد.
افزایش مرغوبیت کالای داخلی:

بیشتر:
موشن دوئل انسان و ویروس
پوستر نکات کارآفرینی و اشتغال جوان

دانلود با لینک مستقیم