بدون دیدگاه می 24, 2020 محمد خسروی

مسئله مدیریت مصرف یکی از ارکان اقتصاد مقاوتی است
مصرف متعادل و پرهیز از زیاده روی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی
و هم آحاد مردم و خانواده ها امروز پرهیز از اسراف واقعا جهاد است
مدیریت مصرف:

بیشتر:
کلیپ تلاش بی وقفه برای ایجاد اشتغال
موشن دوئل انسان و ویروس

دانلود با لینک مستقیم