بدون دیدگاه می 25, 2020 محمد خسروی

ملت ما از اول انقلاب تا امروز، در هر جایی که با روحیه جهادی وارد میدان شده، پیش رفته.
این رو ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده می‌کنیم.
اگر در بخش‌های گوناگون با روحیه جهادی کار را انجام دهیم،
یعنی: 1. کار را برای خدا 2. با جدیت 3. به صورت خستگی ناپذیر
4. نه به عنوان فقط اسقاط تکلیف
انجام بدیم، بلا شک این حرکت پیش خواهد رفت.
رویکرد جهادی:

بیشتر:
موشن دوئل انسان و ویروس
کلیپ مدیریت مصرف

دانلود با لینک مستقیم