بدون دیدگاه می 26, 2020 محمد خسروی

چرا ما به خودمون بد بین باشیم که دشمن این را می‌خواهد به ملت ما تلقین کند
و در طول سال های متمادی تلقین کرده است.
اینجور باورانده اند که حتما غربی، عنصر غربی پیشرو است و باید دنبال او حرکت کرد،
نه تاریخ ما به ما نشون میده یک روزی قضیه بالعکس بوده است؛
چرا امروز همونجور نشه، باید همت شما این باشد که در دنیا به وضعی برسیم
که اگر کسی بخواهد به تازه های علمی درست پیدا کند، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد
همت برای پیشرو بودن:

بیشتر:
پوستر مقابله فرهنگی با کرونا
کلیپ استفاده از تولیدات داخلی

همت برای پیشرو بودن

دانلود با لینک مستقیم