بدون دیدگاه ژوئن 10, 2020 محمد خسروی

در ادامه هشت کتاب صوتی تولید شده درباره کارآفرینان ایرانی در زمینه های مختلف، در سه بخش تقدیم شما می‌شود.

بیشتر:
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
همت برای پیشرو بودن