بدون دیدگاه ژوئن 11, 2020 محمد خسروی

صوت های یازده مصاحبه با کارآفرینان ایرانی که کارشون درسته
در چهار بخش:

بیشتر:
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
کار انقلابی