بدون دیدگاه ژوئن 11, 2020 محمد خسروی

ایجاد اشتغال تأمین سرمایه برای کسب و کار جوانان

بیشتر:
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
استفاده از تولیدات داخلی

دانلود با لینک مستقیم