بدون دیدگاه فوریه 10, 2022 جواد اکبری

مراحل ارتباط کارآفرین با مشاغل خانگی را در اینفو زیر ببینید.

مراحل ارتباط کارآفرین با مشاغل خانگی

مراحل ارتباط کارآفرین با مشاغل خانگی:

1.فراخوان جذب:کارآفرین می تواند از طریق فراخوان جذب و آموزش بافنده در محلات و مساجد
و حسنیه ها، تعدای از بانوان خانه دار را برای آغاز کارآفرینی جذب کند.

2.تعامل با خانواده:مناسب است قبل از شروع مراحل بعد خود کارآفرین به صورت حضوری و مستقیم با اعضاء خانواده بانوی جذب شده ملاقات کند و شرایط را برای ایشان تشریح کرده
و موافقت ایشان را اخذ کند.با این کار مشکلات متعدد در مراحل بعد کاسته می شود.

3.ثبت قرارداد:پس از اخذ رضایت قراردادی با لحاظ تمام شرایط توافق شده بین طرفین نوشته شده
و به امضاء بانوی جذب شده و اعضاء خانواده و کارآفرین برسد.
سعی شود تمامی جزئیات مد نظر در قرارداد ذکر گردد.

4.آموزش بانوان:با استفاده از اساتید مجرب بانوان جذب شده را آموزش دهید. برای مکان آموزش
می توان با صحبت با مراکزی مثل مساجد یا پایگاه های بسیج یا حسنیه ها هزینه مکان را کاهش داد.
هر چه آموزش حرفه ای تر و مناسب تر باشد کیفیت تولید بیشتر است.

5.ایجاد کارگاه خانگی:با برپا کردن دار قالی و گلیم در خانه و در نظر گرفتن مدت زمانی مشخص ایشان را به
کار بگیرد.
در مراحل اولیه می توان دار و مواد اولیه از کارافرین باشد و از دستمزد بانوان دار و مواد به ایشان واگذار شود.

6.نظارت بر روند تولید:بر کار کارگاه های خانگی به صورت دوره ای باید نظارت صورت بگیرد و پیشرفت کار
و کیفیت آن سنجیده شود. این نظارت بهتر است در حضور سایر افراد خانواده یا توسط ناظران بانو مجرب باشد.

7.بازاریابی:در اوائل کار به دلیل کیفیت متوسط محصولات باید روی فروش مستقیم به مشتری از طریق ایجاد فروشگاه فیزیکی و اینترنتی ویا صفحات فضای مجازی سرمایه گذاری کرد.
با افزایش کیفیت به فروش به فروشندگان حرفه ای فرش گلیم به عنوان تامین کننده عمده
می توان فکر کرد.

8.برگزاری جلسات دوره:بهتر است به صورت دوره ای با بانوان آموزش دیده جلساتی برای افزایش مهارت
و موارد فوق برنامه مثل کارگاه مهارت ها زندگی برگزار شود.
مناسب است این فعالیت ها به صورت اختیاری باشد.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی