بدون دیدگاه فوریه 13, 2022 جواد اکبری

راهکارها و معضلات کارآفرینی اجتماعی را در عکس نوشته های زیر مشاهده نمایید.

راهکارها و معضلات کارآفرینی اجتماعی

1.روش تحقیقات میدانی در کارآفرینی اجتماعی
بررسی گسترده جامعه هدف: در این شیوه تمامی جامعه هدف به صورت فراگیر و خانه به
خانه با عملیات آمار گیری و تکمیل پرسشنامه بررسی می‌شود.

ارتباط محلی و شغلی: در برخورد های کاری با محلی با جامعه هدف نگرش را تغییر داده و
به کشف نامحسوس معضلات پرداخنه می‌شود

ارتباطات خانوادگی: زمانی که جامعه هدف خانواده باشد با تغییر نگرش در ارتباطات
خانوادگی کشف معضل را نیز به آن اضافه میکند.

راهکارها و معضلات کارآفرینی اجتماعی

2. برای یافتن مشکلات جامعه و ایجاد یک کارآفرینی اجتماعی میتوانید با نهادهای اجتماعی
ارتباط برقرار کنید،نهادهایی مثل:بسیج مستضعفین،کمیته امداد امام خمینی وبرخی سازمانهای مردم نهاد…

راهکارها و معضلات کارآفرینی اجتماعی

3.برای یافتن مشکلات جامعه و ایجاد یک کارآفرینی اجتماعی میتوانیدبا معتمدان محلی ارتباط برقرار کنید،
مثل:نمایندگان مردم در نهادهای سیاسی، امام جماعت مسجد، هیئت امناء هیئات مذهبی، فعالان اقتصادی محلی، امامان جمعه و…

راهکارها و معضلات کارآفرینی اجتماعی

4.اگر برای یافتن معضلات اجتماعی به معتمدان محلی مراجعه کردید، باید دقت کنید که
برخی از معتمدان ممکن است برای جلب افکار عمومی از همکاری با کارآفرین در کشف معضل سوء استفاده کنند.

راهکارها و معضلات کارآفرینی اجتماعی

5.از مزایای استفاده از معتمدان محلی برای کشف معضلات اجتماعی این است که برخی از
معتمدین در میان جامعه هدف نفوذ کلام دارند،
از این نفوذ کلام برای رفع مانع عدم همکاری جامعه هدف بهره برده می‌شود.

نکته:راهکارها و معضلات کارآفرینی اجتماعی به صورت مختصر در این عکس نوشته ها
ارائه شده است و مطالب بیشتر در اینفوها ذکر شده است.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده عکس نوشته های بیشتر درباره کارآفرینی