بدون دیدگاه فوریه 17, 2022 admin

ظرفیت های اقتصادی در استان قم را در موشن گرافی زیر مشاهده نمایید.

ظرفیت های اقتصادی در استان قم

ظرفیت های اقتصادی در استان قم:

قم شاه راه زیارتی و توریستی است که از ظرفیت هایش بهره درستی برده نشده است!
شهروندان قمی قدرت خرید پایینی دارند و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند،
شاید علت این مشکل همین توریستی بودن شهر است! چرا که مغازه ها و فروشنده ها
برای کسب سود بیشتر از مسافرین، روز به روز قیمت ها را افزایش میدهند!

این مشکلات با ایجاد کارافرینی ها و اقدامات مناسب قابل حل هستند.
اقداماتی مانند:
افزایش بازار روزهای مختلف جهت متعادل کردن قیمت ها
افزودن مکان های تفریحی و اقامتی برای جذب مسافران و درآمدزایی برای شهروندان

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده موشن گرافیک های بیشتر درباره کارآفرینی

دانلود با لینک مستقیم