بدون دیدگاه فوریه 20, 2022 admin

چگونگی حل افسردگی زنان با کارآفرینی اجتماعی را در موشن گرافی زیر مشاهده نمایید.

حل افسردگی زنان با کارآفرینی اجتماعی:


همونطور که میدونید نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند و شغل بخش مهمی از این جامعه خانه داریست.
در هر استان براساس نوع زیست و فرهنگ غالب بر آن شهر تعداد زنان خانه دار نیز تغییر
میکند.همه میدانیم شغل خانه داری در ظاهر آسان اما در باطن شغلی است که در آن هر
روز شما با مجموعه ای از کارهای تکراری رو به رو هستید که این امر در طولانی مدت سبب
خستگی و بعضا افسردگی میشود.

در استان قم نیز زنان به سبب بافت فرهنگی اغلب مشغول به خانه داری هستند و این زنان
نیز از آسیبهای این حوزه در امان نیستند.
ما میخواهیم با استفاده از ایجاد یک نوع کارآفرینی اجتماعی برای این زنان، بخشی از
مشکلات روحی آنان را برطرف کنیم. این اقدام شامل هشت مرحله میشود که با هم آنان را
مرور می‎کنیم:


1-در ابتدا کارآفرین برای جذب زنان خانه دار فراخوانی میدهد
این فراخوان میتواند در مساجد و حسینیه ها و… باشد.

2-بعد از جذب برای آنکه مشکلی در خانواده ها ایجاد نشود میتوان طی جلساتی خانواده ها
را نیز مجاب و همراه ساخت.

3-در مرحله ی سوم باید با تک تک افراد جذب شده قردادی را به ثبت رساند .

4-در مرحله ی چهارم نوبت میرسد به آموزش زنان. مثلا قالیبافی

5- پس از آموزش می بایست زنان جذب شده در خانه های خود کارگاهی خانگی ایجاد
و فعالیت خود را شروع کنند

6-بعد از گذشت مدتی از روند کار، کارفرما یا همان کارآفرین باید برروی پییشرفت کار نظارت داشته باشند

7-در این مرحله نوبت میرسد به فروش. کارآفرین میتواند مجموعه کارها را که اغلب مبتدی
گونه هستند از طریق ایجاد صفحات مجازی به فروش برساند.

8-و اما مرحله آخر:در این بخش زنان آموزش دیده طی جلساتی برای افزایش مهارت گرد هم جمع میشوند.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده موشن گرافیک های بیشتر درباره کارآفرینی

دانلود با لینک مستقیم