کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

ایده‌های شروع کار

پوستر ایده‌های شروع کار را در ادامه مشاهده کنید: ایده و راهکارهایی در قالب پوستربرای شروع کسب و کار باغ پسته پرورش زنبور عسل خوش رفتاری کشاورزی پسته گردشگری خلاقیت دانش و صنعت واحدهای کوچک و متوسط خلاقیت مسئولان شروع به کار و تلاش زراعت مزرعه زعفران آموزش کارآفرینی ابریشم شروع به اشتغالزایی هرچند کم […]

مدیریت ایده آل

چند پوستر در موضوع «مدیریت ایده آل» درادامه تقدیم می‌شود مدیریت معاش و پیشرفت برنامه ریزی و مدیریت ارزیابی مراقبت از ایده‌های خوب حقوق زنان و مردان استقلال اقتصادی زنان کشاورزی سرمایه و اشتغال جهانگردی مادر شاغل بیکاری

نکات کارآفرینی و اشتغال جوان

چندین پوستر پیرامون «نکات کارآفرینی و اشتغال جوان» در ادامه ارائه شده همکاری توسعه کارآفرینی خصوصیات سازمان‌های کارآفرین فرایند کارآفرینی عامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی مبارزه با مفاسدِ اقتصادی ورود بخش خصوصی صفت مدیران موفق انگیزه یافتن نیروی مناسب آینده نگری ریسک پذیری

اقتصاد جوان و جهاد محور

پوسترهای طراحی شده به صورت عمودی با موضوع «اقتصاد جوان و جهاد محور» در ادامه ارائه می‌شود تشنگی برای جوانان استفاده از منابع عبور از موانع منبع خلاقیت دانش و جوان

کار و تولید در اسلام

پوسترهای تولید شده در موضوع «کار و تولید در اسلام» در ادامه تقدیم می‌شود کشاورزی فعالیت تولیدی صادرات سحرخیزی تنبلی ممنون پاداش کار و تلاش جلب روزی با ازدواج پاکترین کار صدقه دادن برنامه ریزی

کار و کارگر در بیانات رهبری

پوسترهای تولیدی ما با محوریت «کار و کارگر در بیانات رهبری» را در ادامه ببینید نگرش به کارگر هوشیاری جامعۀ کارگر می‌شود قدم برداشت کار، تلاش و علم

آچار فرانسۀ اشتغال

آچار فرانسه های راهگشا برای اشتغال جوانان را در پوسترهای زیر مشاهده کنید.آچار فرانسۀ اشتغال: ارتباط صنعت و دانشگاه کار با تخصص بالاترین کیفیت اقتصاد پایدار مبارزه با مفاسد اتحاد و عزم جزم زیر ساخت و ظرفیت های اشتغال را در اینجا ببینید کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال را مطالعه کنید

زیرساختها و ظرفیت‌های اشتغال

چهار پوستر در موضوع «زیرساختها و ظرفیت‌های اشتغال» ببینید شادابی جوانی گردشگری کشاورزان و زمین مجموعه‌ های تلاشگر

ترکیب علم و صنعت

پوسترهای تولیدی ما با محوریت «ترکیب علم و صنعت» در ادامه ارائه می‌شود اقتصاد دانش بنیان صنعت و دانشگاه افزایش کیفیت می‌توانید کتاب تولیدی ما با عنوان «اصلاح فرهنگ نگرش استغال جوانان» را در اینجا ملاحظه کنید چگونه اطلاعات مربوط به کسب و کار را تحلیل کینم؟

مسائل مدیریتی اقتصاد کشور

پوسترهای تولیدی ما با محوریت «مسائل مدیریتی اقتصاد کشور» در ادامه مشاهده کنید مدیریت منابع مدیریت مصرف مدیریت واردات مطالب ما درباره پیشبینی بحرانهای اقتصادی را در اینجا ببنید

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت

در اینجا چهار پوستر تولید شده از بیانات رهبری در زمینه اشتغال، پیشرفت، امید و رکود ارائه می‌شود. سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت: مسئله واردات بی رویه و بی منطق ضرر بزرگی است… 2. فصل جهش 3. امید و حرکت 4. رکود و مشکلات کار 13 خصوصیت کارافرینان موفق