کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

رفع معضل حاشیه نشینی با کارآفرینی

رفع معضل حاشیه نشینی با کارآفرینی را در موشن گرافی زیر مشاهده نمایید. رفع معضل حاشیه نشینی با کارآفرینی: شهری با شرایط فرهنگی، زیارتی مثل قم، ظرفیت مهاجر پذیری بالایی داره.از طرفی شرایط مسکونی مرکز شهر و عدم‌ تمکن مالی مهاجران باعث روی آوردن آنها به حاشیه نشینی شده.این حاشیه نشینی مهاجران، عدم رعایت استاندارد […]

حل معضل ترافیک در استان قم

حل معضل ترافیک در استان قم را در موشن گرافی زیر مشاهده کنید. حل معضل ترافیک در استان قم: از معضلات شهر قم، میشه به مشکلات ترافیکی اشاره کرد، رفت و آمد زیاد ماشین ها، ترافیک های که منجر به تصادف میشن، گاها درگیری و دعواهایی که به خاطر این تصادفات بین مردم شکل گرفته. […]

ظرفیت های اقتصادی در استان قم

ظرفیت های اقتصادی در استان قم را در موشن گرافی زیر مشاهده نمایید. ظرفیت های اقتصادی در استان قم: قم شاه راه زیارتی و توریستی است که از ظرفیت هایش بهره درستی برده نشده است!شهروندان قمی قدرت خرید پایینی دارند و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند،شاید علت این مشکل همین توریستی بودن […]

راهکارهای معضل اجتماعی بیکاری در قم

راهکارهای معضل اجتماعی بیکاری در قم را در اینفوی زیر مشاهده کنید. راهکارهای معضل اجتماعی بیکاری در قم: بیکاری و فقر در جامعه: راھکار بیکاری: 1.با توجه به اینکه مدل کارآفرینی اجتماعی مدلی بسیار مناسب در جھت کاھش بیکاری محسوب میشود.2.دفاتر تسھیلگر کاریابی یکی از کسب و کارھای اجتماعی مورد نیاز در قم ھستند و […]

معضل بافت فرسوده در شهر قم

موضوع معضل بافت فرسوده در شهر قم را در اینفوی زیر مشاهده کنید. معضل بافت فرسوده در شهر قم: آسیب ھای بافت فرسوده: 1.شھر مقدس قم، قدمت بسیاری دارد به ھمین جھت بخشی از بافت مسکونی این شھر نیز، بسیار فرسوده شده است. با وجود این بافت ھای فرسوده، ارائه خدمات شھری به سختی صورت […]

ترک تحصیل محصلان معضل اجتماعی قم

ترک تحصیل محصلان معضل اجتماعی قم است که در اینفوی زیر به آن می‌پردازیم. ترک تحصیل محصلان معضل اجتماعی قم: پیامدھا: 1.اعتیاد به مواد مخدر2.افزایش آسیب پذیری دانش آموز پس از ترک تحصیل3.سرگردانی در زندگی و آینده4.آلوده شدن به آسیب ھای اجتماعی مختلف در نود درصد ترک کنندگان تحصیل راھکارھا: 1.ارزیابی منطقه ای و استفاده […]

توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان قم

توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان قم را یه صورت خلاصه در عکس نوشته زیر مشاهده نمایید. توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان قم اگر بخواهیم کارآفرینی اجتماعی در استان ما توسعه پیدا کند باید کارآفرینان توانمندی را پرورش داد.درکنار آن باید فرهنگ کارآفرینی را در سطح استان ایجاد کرد در این صورت است که می توان […]