کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

مراحل ارتباط کارآفرین با مشاغل خانگی

مراحل ارتباط کارآفرین با مشاغل خانگی را در اینفو زیر ببینید. مراحل ارتباط کارآفرین با مشاغل خانگی: 1.فراخوان جذب:کارآفرین می تواند از طریق فراخوان جذب و آموزش بافنده در محلات و مساجد و حسنیه ها، تعدای از بانوان خانه دار را برای آغاز کارآفرینی جذب کند. 2.تعامل با خانواده:مناسب است قبل از شروع مراحل بعد […]